Pozew o rozwód z winy drugiej strony dla osób posiadających małoletnie dzieci wraz z ustaleniem opieki i alimentami

Prawnikrodziny.pl - Kancelaria Prawna Adam Marzycki -

Rozwód z orzeczeniem o winie drugiej strony wraz z ustaleniem opieki i alimentów na dzieci a także na powoda wymaga należytej staranności i udowodnienia winy małżonka. Wina musi być ewidentna tylko po jednej stronie i nie może być przebaczona (np. wybaczona zdrada nie może być po czasie powodem rozwodu z orzeczeniem o winie). W przypadku rozwodu z winy małżonka strona nie będąca winna rozkładowi pożycia małżeńskiego może domagać się alimentów również na siebie. W przypadku rozwodu z winy jak i rozwodu bez orzekania o winie warto pamiętać, że do prawomocnego orzeczenia o rozwodzie nie można robić „co się chce”, bo do PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA strona nie będąca winna rozkładowi musi np. zachować wierność.  Bywa tak, że żona zdradza męża i mąż składa pozew o rozwód ale uważając, że skoro wysłał pozew o rozwód do Sądu to może teraz sam zdradzać żonę aby jej zrobić pozłości. W takiej sytuacji Sąd może orzec rozwód z winy oboje małżonków.

W każdej sytuacji (przed jak i w trakcie procesu) mogą Państwo skorzystać z telefonicznej porady prawnej telefon do porad prawnych

Nasi adwokaci mogą Was reprezentować podczas procesu o rozwód lub możecie skorzystać z napisania pozwu o rozwód z winy drugiej strony wypełniając poniższy formularz i opłacają usługę w kwocie 349zł

wypełnij formularz

Proszę o wypełnienie poniższego formularza własnymi słowami, a my zredagujemy pozew i prześlemy go do Was na e-mail w ciągu 3 dni od dnia zaksięgowania Waszej wpłaty.

Może się wydawać że pytań jest sporo, ale dzięki temu jest szansa na szybki rozwód
bez zbędnych pism sądowych o uzupełnienie brakujących informacji.

Dane powoda (osoby wnoszącej pozew)
Dane strony pozwanej (małżonka)
Dane dziecka / dzieci (jeśli jest więcej niż jedno dziecko to proszę wypisać dane każdego dziecka)
Kolejne dziecko
Dane dotyczące małżeństwa
Informacje o przebiegu małżeństwa
Sytuacja w zw. z posiadaniem małoletnich dzieci
Ewentualne uwagi
Załączniki
informacje dotyczące płatności

Proszę o wypełnienie poniższego formularza.

Może się wydawać że pytań jest sporo, ale dzięki temu jest szansa na szybki rozwód
bez zbędnych pism sądowych o uzupełnienie brakujących informacji.

Dane do przelewu

Kancelaria Prawna
Katowice Korfantego 51

Numer rachunku

ING Bank
04 1050 1243 1000 0090 6154 0358

Tytuł wpłaty

Pozew dla …. (wpisać wybrany pozew
i swoje imię oraz nazwisko)