Pozew o rozwód bez orzekania o winie dla osób posiadających małoletnie dzieci wraz z ustaleniem opieki i ewentualnymi alimentami

Prawnikrodziny.pl - Kancelaria Prawna Adam Marzycki -

Rozwód za porozumieniem stron wraz z ustaleniem opieki nad dziećmi i alimentami to najkorzystniejsze rozwiązanie trudnej sytuacji. Jeśli są Państwo zgodni co do rozwodu i opieki nad dziećmi to wystarczy uzupełnić poniższy formularz, następnie opłacić usługę (299zł) i do 3 dni roboczych otrzymacie gotowe dokumenty wraz z porozumieniem co do wykonywania władzy rodzicielskiej.

Przy rozwodzie bez orzekania o winie warto ustalić sposób wykonywania władzy rodzicielskiej np. że miejscem zamieszkania każdorazowo będzie miejsce zamieszkania matki a ojciec będzie zajmował się dziećmi w co drugi weekend od godziny … do godziny … Warto wspomnieć o opiece w czasie świąt i wakacji, a także z góry ustalić wysokość alimentów. Oczywiście można też zawrzeć porozumienie, że wspólnie będą Państwo wykonywali władzę rodzicielską bez ustalania planu opieki.

Prosimy pamiętać, że rozwód nie oznacza automatycznego podziału majątku, bo tą kwestię możecie ustalić przed notariuszem lub będzie przedmiotem odrębnego postępowania sądowego. W przypadku gdy przed prawomocnym orzeczeniem rozwodu zmienicie zdanie to można wysłać do Sądu pismo o cofnięciu pozwu o rozwód. Jeśli jednak chcecie się rozwieźć to rozwód z porozumieniem stron (rozwód bez orzeczenia o winie) jest najlepszą formą szybkiego rozwodu.

wypełnij formularz

Proszę o wypełnienie poniższego formularz własnymi słowami, zgodnie z prawdą a my w ciągu 3 dni od zaksięgowania Waszej wpłaty prześlemy Wam gotowy pozew wraz z poradą jak i gdzie go złożyć.

Może się wydawać że pytań jest sporo, ale dzięki temu jest szansa na szybki rozwód
bez zbędnych pism sądowych o uzupełnienie brakujących informacji.

Dane powoda (osoby wnoszącej pozew)
Dane strony pozwanej (małżonka)
Dane dziecka / dzieci (jeśli jest więcej niż jedno dziecko to proszę wypisać dane każdego dziecka)
Kolejne dziecko
Dane dotyczące małżeństwa
Informacje o przebiegu małżeństwa
Sytuacja w zw. z posiadaniem małoletnich dzieci
Ewentualne uwagi
Załączniki
informacje dotyczące płatności

Proszę o wypełnienie poniższego formularza.

Może się wydawać że pytań jest sporo, ale dzięki temu jest szansa na szybki rozwód
bez zbędnych pism sądowych o uzupełnienie brakujących informacji.

Dane do przelewu

Kancelaria Prawna
Katowice Korfantego 51

Numer rachunku

ING Bank
04 1050 1243 1000 0090 6154 0358

Tytuł wpłaty

Pozew dla …. (wpisać wybrany pozew
i swoje imię oraz nazwisko)