Opieka nad dziećmi pomoc prawna

Jak uregulować sprawy związane z opieką nad dziećmi? Chcę ograniczyć władzę rodzicielską – żona chce mnie pozbawić kontaktu z dziećmi – ustalenia opieki nam małoletnimi.

 

Jak napisać do Sadu aby uregulować opiekę nad dziećmi

 

Już w pozwie o rozwód najlepiej określić zasady sprawowania rodziców opieki nad dziećmi. Jednak czasami rodzice nie są w związku małżeńskim i trudno się porozumieć w wspólnym wychowaniu małoletnich dzieci. Jeśli opiekunowie prawni chcą zwrócić się o sądowe uregulowanie władzy rodzicielskiej mogą skorzystać z pomocy naszych prawników w szybkim i tanim napisaniu do Sądu wniosku o uregulowanie opieki nad dziećmi lub pozwu o ograniczenie władzy rodzicielskiej bądź o zmiany wykonywania opieki nad dziećmi.

 

Kodeks rodzinny w Tytule III określa zasady opieki nad dziećmi i nie dotyczy to jedynie walki rodziców o sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a także o „Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej …. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona w paragrafie poprzedzającym, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców„. Postępowanie Sądowe to również kodeks postępowania cywilnego i z tym osoby nie znające norm prawnych mają wiele problemów, zwłaszcza, że w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej w grę wchodzą emocje. Czasami prosty wyjazd na wakacje stanowi duży problem, bo jedno z rodziców tylko dla zasady odmawia zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka.

 

Nasza Kancelaria Prawna pomaga w napisaniu właściwego pisma do Sądu, w tym:

– wniosek o ustalenie opieki nad małoletnim i ustanowienie opiekuna prawnego

– pozbawienie władzy rodzicielskiej / ograniczenie władzy rodzicielskiej

– odpowiedź na wniosek o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

Wystarczy wybrać swój wniosek https://prawnikrodziny.pl/nasza-oferta/opieka-nad-maloletnimi/ następnie wypisać formularz i go opłacić. Nasi prawnicy w trzy dni na podstawie danych przesłanych w formularzu napiszą profesjonalne pismo do Sądu i otrzymacie je wraz z poradą gdzie i z jakimi załącznikami należy dostarczyć wniosek aby Sąd uregulował kwestię opieki nad dzieckiem.

 

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym i oferujemy również porady prawne przez telefon w sprawach o rozwód, alimenty i opiekę nad dziećmi: https://prawnikrodziny.pl/nasza-oferta/porady-prawne-przez-telefon/

 

pozew o opiekę nad dziećmi

Wniosek o sądowe uregulowanie opieki nad małoletnimi www.prawnikrodziny.pl

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Drukuj
może zainteresuje cię także...